לְהִתְלַמֵּד (lehit'lamed) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְלַמֵּד - מִתְלַמֵּד [ lehit'lamed - mit'lamed ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְלַמֵּד
mit'lamed
אנחנו/אתם/הן מִתְלַמְּדִים
mit'lamedim

Fem.

אני/את/היא מִתְלַמֶּדֶת
mit'lamedett
אנחנו/אתן/הן מִתְלַמְּדוֹת
mit'lamedott

Past

hit'lamad'ti

Masc.

hit'lamad'ta
hit'lamed

Fem.

hit'lamad'te
hit'lamedah
hit'lamad'nu
hit'lamad'tem
hit'lamedu
hit'lamad'tenn
hit'lamedu

Future

et'lamed

Masc.

tit'lamed
yit'lamed

Fem.

tit'lamedi
tit'lamed
nit'lamed
tit'lamedu
yit'lamedu
tit'lamedu
tit'lamed'nah

Imperative

Masc.

hit'lamed
hit'lamedu

Fem.

hit'lamedi
hit'lamed'nah