לְהִתְלַקֵּט (lehit'laqett) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְלַקֵּט - מִתְלַקֵּט [ lehit'laqett - mit'laqett ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְלַקֵּט
mit'laqett
אנחנו/אתם/הן מִתְלַקְּטִים
mit'laqetim

Fem.

אני/את/היא מִתְלַקֶּטֶת
mit'laqetett
אנחנו/אתן/הן מִתְלַקְּטוֹת
mit'laqetott

Past

hit'laqat'ti

Masc.

hit'laqat'ta
hit'laqett

Fem.

hit'laqat'te
hit'laqetah
hit'laqat'nu
hit'laqat'tem
hit'laqetu
hit'laqat'tenn
hit'laqetu

Future

et'laqett

Masc.

tit'laqett
yit'laqett

Fem.

tit'laqeti
tit'laqett
nit'laqett
tit'laqetu
yit'laqetu
tit'laqetu
yit'laqetu

Imperative

Masc.

hit'laqett
hit'laqetu

Fem.

hit'laqeti
hit'laqetu