לְהִתְלַקֵּק (lehit'laqeq) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְלַקֵּק - מִתְלַקֵּק [ lehit'laqeq - mit'laqeq ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְלַקֵּק
mit'laqeq
אנחנו/אתם/הן מִתְלַקְּקִים
mit'laqeqim

Fem.

אני/את/היא מִתְלַקֶּקֶת
mit'laqeqett
אנחנו/אתן/הן מִתְלַקְּקוֹת
mit'laqeqott

Past

hit'laqaq'ti

Masc.

hit'laqaq'ta
hit'laqeq

Fem.

hit'laqaq'te
hit'laqeqah
hit'laqaq'nu
hit'laqaq'tem
hit'laqequ
hit'laqaq'tenn
hit'laqequ

Future

et'laqeq

Masc.

tit'laqeq
yit'laqeq

Fem.

tit'laqeqi
tit'laqeq
nit'laqeq
tit'laqequ
yit'laqequ
tit'laqeq'nah
tit'laqeq'nah

Imperative

Masc.

hit'laqeq
hit'laqequ

Fem.

hit'laqeqi
hit'laqeq'nah