לְהִתְמַזֵּג (lehit'mazeg) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְמַזֵּג
mit'mazeg
אנחנו/אתם/הן מִתְמַזְּגִים
mit'mazegim

Fem.

אני/את/היא מִתְמַזֶּגֶת
mit'mazegett
אנחנו/אתן/הן מִתְמַזְּגוֹת
mit'mazegott

Past

hit'mazag'ti

Masc.

hit'mazag'ta
hit'mazeg

Fem.

hit'mazag'te
hit'mazegah
hit'mazag'nu
hit'mazag'tem
hit'mazegu
hit'mazag'tenn
hit'mazegu

Future

et'mazeg

Masc.

tit'mazeg
yit'mazeg

Fem.

tit'mazegi
tit'mazeg
nit'mazeg
tit'mazegu
yit'mazegu
tit'mazegu
yit'mazegu

Imperative

Masc.

hit'mazeg
hit'mazegu

Fem.

hit'mazegi
hit'mazeg'nah