לְהִתְמַזֵּל (lehit'mazel) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְמַזֵּל - מִתְמַזֵּל [ lehit'mazel - mit'mazel ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְמַזֵּל
mit'mazel
אנחנו/אתם/הן מִתְמַזְּלִים
mit'mazelim

Fem.

אני/את/היא מִתְמַזֶּלֶת
mit'mazelett
אנחנו/אתן/הן מִתְמַזְּלוֹת
mit'mazelott

Past

hit'mazal'ti

Masc.

hit'mazal'ta
hit'mazel

Fem.

hit'mazal'te
hit'mazelah
hit'mazal'nu
hit'mazal'tem
hit'mazelu
hit'mazal'tenn
hit'mazelu

Future

et'mazel

Masc.

tit'mazel
yit'mazel

Fem.

tit'mazeli
tit'mazel
nit'mazel
tit'mazelu
yit'mazelu
tit'mazelu
yit'mazelu

Imperative

Masc.

hit'mazel
hit'mazelu

Fem.

hit'mazeli
hit'mazelu