לְהִתְמַמֵּשׁ (lehit'mamesh) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְמַמֵּשׁ
mit'mamesh
אנחנו/אתם/הן מִתְמַמְּשִׁים
mit'mameshim

Fem.

אני/את/היא מִתְמַמֶּשֶׁת
mit'mameshett
אנחנו/אתן/הן מִתְמַמְּשׁוֹת
mit'mameshott

Past

hit'mamash'ti

Masc.

hit'mamash'ta
hit'mamesh

Fem.

hit'mamash'te
hit'mameshah
hit'mamash'nu
hit'mamash'tem
hit'mameshu
hit'mamash'tenn
hit'mameshu

Future

et'mamesh

Masc.

tit'mamesh
yit'mamesh

Fem.

tit'mameshi
tit'mamesh
nit'mamesh
tit'mameshu
yit'mameshu
tit'mameshu
tit'mamesh'nah

Imperative

Masc.

hit'mamesh
hit'mameshu

Fem.

hit'mameshi
hit'mamesh'nah