לְהִתְמַסֵּד (lehit'mased) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְמַסֵּד
mit'mased
אנחנו/אתם/הן מִתְמַסְּדִים
mit'masedim

Fem.

אני/את/היא מִתְמַסֶּדֶת
mit'masedett
אנחנו/אתן/הן מִתְמַסְּדוֹת
mit'masedott

Past

hit'massad'ti

Masc.

hit'massad'ta
hit'mased

Fem.

hit'massad'te
hit'masedah
hit'massad'nu
hit'massad'tem
hit'masedu
hit'massad'tenn
hit'masedu

Future

et'mased

Masc.

tit'mased
yit'mased

Fem.

tit'masedi
tit'mased
nit'mased
tit'masedu
yit'masedu
tit'mased'nah
tit'mased'nah

Imperative

Masc.

hit'mased
hit'masedu

Fem.

hit'masedi
hit'mased'nah