לְהִתְמַסֵּר (lehit'maser) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְמַסֵּר
mit'maser
אנחנו/אתם/הן מִתְמַסְּרִים
mit'maserim

Fem.

אני/את/היא מִתְמַסֶּרֶת
mit'maserett
אנחנו/אתן/הן מִתְמַסְּרוֹת
mit'maserott

Past

hit'massar'ti

Masc.

hit'massar'ta
hit'maser

Fem.

hit'massar'te
hit'maserah
hit'massar'nu
hit'massar'tem
hit'maseru
hit'massar'tenn
hit'maseru

Future

et'maser

Masc.

tit'maser
yit'maser

Fem.

tit'maseri
tit'maser
nit'maser
tit'maseru
yit'maseru
tit'maser'nah
tit'maser'nah

Imperative

Masc.

hit'maser
hit'maseru

Fem.

hit'maseri
hit'maseru