לְהִתְמַקֵּד (lehit'maqed) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְמַקֵּד
mit'maqed
אנחנו/אתם/הן מִתְמַקְּדִים
mit'maqedim

Fem.

אני/את/היא מִתְמַקֶּדֶת
mit'maqedett
אנחנו/אתן/הן מִתְמַקְּדוֹת
mit'maqedott

Past

hit'maqad'ti

Masc.

hit'maqad'ta
hit'maqed

Fem.

hit'maqad'te
hit'maqedah
hit'maqad'nu
hit'maqad'tem
hit'maqedu
hit'maqad'tenn
hit'maqedu

Future

et'maqed

Masc.

tit'maqed
yit'maqed

Fem.

tit'maqedi
tit'maqed
nit'maqed
tit'maqedu
yit'maqedu
tit'maqed'nah
tit'maqed'nah

Imperative

Masc.

hit'maqed
hit'maqedu

Fem.

hit'maqedi
hit'maqed'nah