לְהִתְמַקֵּם (lehit'maqem) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְמַקֵּם
mit'maqem
אנחנו/אתם/הן מִתְמַקְּמִים
mit'maqemim

Fem.

אני/את/היא מִתְמַקֶּמֶת
mit'maqemett
אנחנו/אתן/הן מִתְמַקְּמוֹת
mit'maqemott

Past

hit'maqam'ti

Masc.

hit'maqam'ta
hit'maqem

Fem.

hit'maqam'te
hit'maqemah
hit'maqam'nu
hit'maqam'tem
hit'maqemu
hit'maqam'tenn
hit'maqemu

Future

et'maqem

Masc.

tit'maqem
yit'maqem

Fem.

tit'maqemi
tit'maqem
nit'maqem
tit'maqemu
yit'maqemu
tit'maqemu
tit'maqem'nah

Imperative

Masc.

hit'maqem
hit'maqemu

Fem.

hit'maqemi
hit'maqemu