לְהִתְנַגֵּב (lehit'nagev) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְנַגֵּב
mit'nagev
אנחנו/אתם/הן מִתְנַגְּבִים
mit'nagevim

Fem.

אני/את/היא מִתְנַגֶּבֶת
mit'nagevett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַגְּבוֹת
mit'nagevott

Past

hit'nagav'ti

Masc.

hit'nagav'ta
hit'nagev

Fem.

hit'nagav'te
hit'nagevah
hit'nagav'nu
hit'nagav'tem
hit'nagevu
hit'nagav'tenn
hit'nagevu

Future

et'nagev

Masc.

tit'nagev
yit'nagev

Fem.

tit'nagevi
tit'nagev
nit'nagev
tit'nagevu
yit'nagevu
tit'nagevu
tit'nagev'nah

Imperative

Masc.

hit'nagev
hit'nagevu

Fem.

hit'nagevi
hit'nagev'nah