לְהִתְנַגֵּשׁ (lehit'nagesh) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְנַגֵּשׁ
mit'nagesh
אנחנו/אתם/הן מִתְנַגְּשִׁים
mit'nageshim

Fem.

אני/את/היא מִתְנַגֶּשֶׁת
mit'nageshett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַגְּשׁוֹת
mit'nageshott

Past

hit'nagash'ti

Masc.

hit'nagash'ta
hit'nagesh

Fem.

hit'nagash'te
hit'nageshah
hit'nagash'nu
hit'nagash'tem
hit'nageshu
hit'nagash'tenn
hit'nageshu

Future

et'nagesh

Masc.

tit'nagesh
yit'nagesh

Fem.

tit'nageshi
tit'nagesh
nit'nagesh
tit'nageshu
yit'nageshu
tit'nageshu
yit'nageshu

Imperative

Masc.

hit'nagesh
hit'nageshu

Fem.

hit'nageshi
hit'nageshu