לְהִתְנַדֵּב (lehit'nadev) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְנַדֵּב
mit'nadev
אנחנו/אתם/הן מִתְנַדְּבִים
mit'nadevim

Fem.

אני/את/היא מִתְנַדֶּבֶת
mit'nadevett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַדְּבוֹת
mit'nadevott

Past

hit'nadav'ti

Masc.

hit'nadav'ta
hit'nadev

Fem.

hit'nadav'te
hit'nadevah
hit'nadav'nu
hit'nadav'tem
hit'nadevu
hit'nadav'tenn
hit'nadevu

Future

et'nadev

Masc.

tit'nadev
yit'nadev

Fem.

tit'nadevi
tit'nadev
nit'nadev
tit'nadevu
yit'nadevu
tit'nadevu
tit'nadev'nah

Imperative

Masc.

hit'nadev
hit'nadevu

Fem.

hit'nadevi
hit'nadev'nah