לְהִתְנַדֵּף (lehit'nadef) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְנַדֵּף
mit'nadef
אנחנו/אתם/הן מִתְנַדְּפִים
mit'nadefim

Fem.

אני/את/היא מִתְנַדֶּפֶת
mit'nadefett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַדְּפוֹת
mit'nadefott

Past

hit'nadaf'ti

Masc.

hit'nadaf'ta
hit'nadef

Fem.

hit'nadaf'te
hit'nadefah
hit'nadaf'nu
hit'nadaf'tem
hit'nadefu
hit'nadaf'tenn
hit'nadefu

Future

et'nadef

Masc.

tit'nadef
yit'nadef

Fem.

tit'nadefi
tit'nadef
nit'nadef
tit'nadefu
yit'nadefu
tit'nadef'nah
yit'nadefu

Imperative

Masc.

hit'nadef
hit'nadefu

Fem.

hit'nadefi
hit'nadef'nah