מִתְנַהֵג - לְהִתְנַהֵג [ lehit'naheg - mit'naheg ]

Verb form Person Singular Plural
Masculine Feminine Masculine Feminine
Past
Past 1st
hit'nahag'ti
sg. masc. fem.
hit'nahag'nu
pl. masc. fem.
2nd
hit'nahag'ta
sg. masc.
hit'nahag'te
sg. fem.
hit'nahag'tem
pl. masc.
hit'nahag'tenn
pl. fem.
3rd
hit'naheg
sg. masc.
hit'nahagah
sg. fem.
hit'nahagu
pl. masc. fem.
Present
Present
mit'naheg
sg. masc.
mit'nahegett
sg. fem.
mit'nahagim
pl. masc.
mit'nahagott
pl. fem.
Future
Future 1st
et'naheg
sg. masc. fem.
nit'naheg
pl. masc. fem.
2nd
tit'naheg
sg. masc.
tit'nahagi
sg. fem.
tit'nahagu
pl. masc.
tit'nahagu
pl. fem.
3rd
yit'naheg
sg. masc.
tit'naheg
sg. fem.
yit'nahagu
pl. masc.
yit'nahagu
pl. fem.
Imperative
Imperative
hit'naheg
sg. masc.
hit'nahagi
sg. fem.
hit'nahagu
pl. masc.
hit'nahagu
pl. fem.
Infinitive
Infinitive