לְהִתְנַהֵג (lehit'naheg) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְנַהֵג - מִתְנַהֵג [ lehit'naheg - mit'naheg ]
Flag act; behave; be

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְנַהֵג
mit'naheg
אנחנו/אתם/הן מִתְנַהֲגִים
mit'nahagim

Fem.

אני/את/היא מִתְנַהֶגֶת
mit'nahegett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַהֲגוֹת
mit'nahagott

Past

hit'nahag'ti

Masc.

hit'nahag'ta
hit'naheg

Fem.

hit'nahag'te
hit'nahagah
hit'nahag'nu
hit'nahag'tem
hit'nahagu
hit'nahag'tenn
hit'nahagu

Future

et'naheg

Masc.

tit'naheg
yit'naheg

Fem.

tit'nahagi
tit'naheg
אנחנו נִתְנַהֵג
nit'naheg
tit'nahagu
yit'nahagu
tit'naheg'nah
yit'nahagu

Imperative

Masc.

hit'naheg
hit'nahagu

Fem.

hit'nahagi
hit'naheg'nah