לְהִתְנַזֵּר (lehit'nazer) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְנַזֵּר - מִתְנַזֵּר [ lehit'nazer - mit'nazer ]
Flag abstain

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְנַזֵּר
mit'nazer
אנחנו/אתם/הן מִתְנַזְּרִים
mit'nazerim

Fem.

אני/את/היא מִתְנַזֶּרֶת
mit'nazerett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַזְּרוֹת
mit'nazerott

Past

hit'nazar'ti

Masc.

hit'nazar'ta
hit'nazer

Fem.

hit'nazar'te
hit'nazerah
hit'nazar'nu
hit'nazar'tem
hit'nazeru
hit'nazar'tenn
hit'nazeru

Future

et'nazer

Masc.

tit'nazer
yit'nazer

Fem.

tit'nazeri
tit'nazer
nit'nazer
tit'nazeru
yit'nazeru
tit'nazer'nah
tit'nazer'nah

Imperative

Masc.

hit'nazer
hit'nazeru

Fem.

hit'nazeri
hit'nazer'nah