לְהִתְנַכֵּר (lehit'naker) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְנַכֵּר
mit'naker
אנחנו/אתם/הן מִתְנַכְּרִים
mit'nakerim

Fem.

אני/את/היא מִתְנַכֶּרֶת
mit'nakerett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַכְּרוֹת
mit'nakerott

Past

hit'nakar'ti

Masc.

hit'nakar'ta
hit'naker

Fem.

hit'nakar'te
hit'nakerah
hit'nakar'nu
hit'nakar'tem
hit'nakeru
hit'nakar'tenn
hit'nakeru

Future

et'naker

Masc.

tit'naker
yit'naker

Fem.

tit'nakeri
tit'naker
nit'naker
tit'nakeru
yit'nakeru
tit'nakeru
tit'naker'nah

Imperative

Masc.

hit'naker
hit'nakeru

Fem.

hit'nakeri
hit'naker'nah