לְהִתְנַפֵּל (lehit'napel) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְנַפֵּל
mit'napel
אנחנו/אתם/הן מִתְנַפְּלִים
mit'napelim

Fem.

אני/את/היא מִתְנַפֶּלֶת
mit'napelett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַפְּלוֹת
mit'napelott

Past

hit'napal'ti

Masc.

hit'napal'ta
hit'napel

Fem.

hit'napal'te
hit'napelah
hit'napal'nu
hit'napal'tem
hit'napelu
hit'napal'tenn
hit'napelu

Future

et'napel

Masc.

tit'napel
yit'napel

Fem.

tit'napeli
tit'napel
nit'napel
tit'napelu
yit'napelu
tit'napelu
yit'napelu

Imperative

Masc.

hit'napel
hit'napelu

Fem.

hit'napeli
hit'napel'nah