לְהִתְנַצֵּל (lehit'natsel) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְנַצֵּל
mit'natsel
אנחנו/אתם/הן מִתְנַצְּלִים
mit'natselim

Fem.

אני/את/היא מִתְנַצֶּלֶת
mit'natselett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַצְּלוֹת
mit'natselott

Past

hit'natsal'ti

Masc.

hit'natsal'ta
hit'natsel

Fem.

hit'natsal'te
hit'natselah
hit'natsal'nu
hit'natsal'tem
hit'natselu
hit'natsal'tenn
hit'natselu

Future

et'natsel

Masc.

tit'natsel
yit'natsel

Fem.

tit'natseli
tit'natsel
nit'natsel
tit'natselu
yit'natselu
tit'natsel'nah
yit'natselu

Imperative

Masc.

hit'natsel
hit'natselu

Fem.

hit'natseli
hit'natsel'nah