לְהִתְנַקֵּז (lehit'naqez) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְנַקֵּז - מִתְנַקֵּז [ lehit'naqez - mit'naqez ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְנַקֵּז
mit'naqez
אנחנו/אתם/הן מִתְנַקְּזִים
mit'naqezim

Fem.

אני/את/היא מִתְנַקֶּזֶת
mit'naqezett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַקְּזוֹת
mit'naqezott

Past

hit'naqaz'ti

Masc.

hit'naqaz'ta
hit'naqez

Fem.

hit'naqaz'te
hit'naqezah
hit'naqaz'nu
hit'naqaz'tem
hit'naqezu
hit'naqaz'tenn
hit'naqezu

Future

et'naqez

Masc.

tit'naqez
yit'naqez

Fem.

tit'naqezi
tit'naqez
nit'naqez
tit'naqezu
yit'naqezu
tit'naqezu
yit'naqezu

Imperative

Masc.

hit'naqez
hit'naqezu

Fem.

hit'naqezi
hit'naqez'nah