לְהִתְנַקֵּם (lehit'naqem) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְנַקֵּם
mit'naqem
אנחנו/אתם/הן מִתְנַקְּמִים
mit'naqemim

Fem.

אני/את/היא מִתְנַקֶּמֶת
mit'naqemett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַקְּמוֹת
mit'naqemott

Past

hit'naqam'ti

Masc.

hit'naqam'ta
hit'naqem

Fem.

hit'naqam'te
hit'naqemah
hit'naqam'nu
hit'naqam'tem
hit'naqemu
hit'naqam'tenn
hit'naqemu

Future

et'naqem

Masc.

tit'naqem
yit'naqem

Fem.

tit'naqemi
tit'naqem
nit'naqem
tit'naqemu
yit'naqemu
tit'naqemu
yit'naqemu

Imperative

Masc.

hit'naqem
hit'naqemu

Fem.

hit'naqemi
hit'naqemu