לְהִתְנַקֵּשׁ (lehit'naqesh) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְנַקֵּשׁ
mit'naqesh
אנחנו/אתם/הן מִתְנַקְּשִׁים
mit'naqeshim

Fem.

אני/את/היא מִתְנַקֶּשֶׁת
mit'naqeshett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַקְּשׁוֹת
mit'naqeshott

Past

hit'naqash'ti

Masc.

hit'naqash'ta
hit'naqesh

Fem.

hit'naqash'te
hit'naqeshah
hit'naqash'nu
hit'naqash'tem
hit'naqeshu
hit'naqash'tenn
hit'naqeshu

Future

et'naqesh

Masc.

tit'naqesh
yit'naqesh

Fem.

tit'naqeshi
tit'naqesh
nit'naqesh
tit'naqeshu
yit'naqeshu
tit'naqesh'nah
yit'naqeshu

Imperative

Masc.

hit'naqesh
hit'naqeshu

Fem.

hit'naqeshi
hit'naqeshu