לְהִתְנַשֵּׁף (lehit'nashef) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְנַשֵּׁף
mit'nashef
אנחנו/אתם/הן מִתְנַשְּׁפִים
mit'nashefim

Fem.

אני/את/היא מִתְנַשֶּׁפֶת
mit'nashefett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַשְּׁפוֹת
mit'nashefott

Past

hit'nashaf'ti

Masc.

hit'nashaf'ta
hit'nashef

Fem.

hit'nashaf'te
hit'nashefah
hit'nashaf'nu
hit'nashaf'tem
hit'nashefu
hit'nashaf'tenn
hit'nashefu

Future

et'nashef

Masc.

tit'nashef
yit'nashef

Fem.

tit'nashefi
tit'nashef
nit'nashef
tit'nashefu
yit'nashefu
tit'nashef'nah
yit'nashefu

Imperative

Masc.

hit'nashef
hit'nashefu

Fem.

hit'nashefi
hit'nashefu