לְהִתְנַשֵּׁק (lehit'nasheq) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְנַשֵּׁק - מִתְנַשֵּׁק [ lehit'nasheq - mit'nasheq ]
Flag kiss

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְנַשֵּׁק
mit'nasheq
אנחנו/אתם/הן מִתְנַשְּׁקִים
mit'nasheqim

Fem.

אני/את/היא מִתְנַשֶּׁקֶת
mit'nasheqett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַשְּׁקוֹת
mit'nasheqott

Past

hit'nashaq'ti

Masc.

hit'nashaq'ta
hit'nasheq

Fem.

hit'nashaq'te
hit'nasheqah
hit'nashaq'nu
hit'nashaq'tem
hit'nashequ
hit'nashaq'tenn
hit'nashequ

Future

et'nasheq

Masc.

tit'nasheq
yit'nasheq

Fem.

tit'nasheqi
tit'nasheq
nit'nasheq
tit'nashequ
yit'nashequ
tit'nashequ
tit'nasheq'nah

Imperative

Masc.

hit'nasheq
hit'nashequ

Fem.

hit'nasheqi
hit'nasheq'nah