לְהִתְנַתֵּק (lehit'nateq) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְנַתֵּק
mit'nateq
אנחנו/אתם/הן מִתְנַתְּקִים
mit'nateqim

Fem.

אני/את/היא מִתְנַתֶּקֶת
mit'nateqett
אנחנו/אתן/הן מִתְנַתְּקוֹת
mit'nateqott

Past

hit'nataq'ti

Masc.

hit'nataq'ta
hit'nateq

Fem.

hit'nataq'te
hit'nateqah
hit'nataq'nu
hit'nataq'tem
hit'natequ
hit'nataq'tenn
hit'natequ

Future

et'nateq

Masc.

tit'nateq
yit'nateq

Fem.

tit'nateqi
tit'nateq
nit'nateq
tit'natequ
yit'natequ
tit'nateq'nah
tit'nateq'nah

Imperative

Masc.

hit'nateq
hit'natequ

Fem.

hit'nateqi
hit'nateq'nah