לְהִתְעַבֵּר (lehit'aber) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַבֵּר
mit'aber
אנחנו/אתם/הן מִתְעַבְּרִים
mit'aberim

Fem.

אני/את/היא מִתְעַבֶּרֶת
mit'aberett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַבְּרוֹת
mit'aberott

Past

hit'abar'ti

Masc.

hit'abar'ta
hit'aber

Fem.

hit'abar'te
hit'aberah
hit'abar'nu
hit'abar'tem
hit'aberu
hit'abar'tenn
hit'aberu

Future

et'aber

Masc.

tit'aber
yit'aber

Fem.

tit'aber
nit'aber
tit'aberu
yit'aberu
tit'aber'nah
yit'aberu

Imperative

Masc.

hit'aber
hit'aberu

Fem.

hit'aberi
hit'aber'nah