לְהִתְעַטֵּשׁ (lehit'atesh) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַטֵּשׁ
mit'atesh
אנחנו/אתם/הן מִתְעַטְּשִׁים
mit'ateshim

Fem.

אני/את/היא מִתְעַטֶּשֶׁת
mit'ateshett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַטְּשׁוֹת
mit'ateshott

Past

hit'atash'ti

Masc.

hit'atash'ta
hit'atesh

Fem.

hit'atash'te
hit'ateshah
hit'atash'nu
hit'atash'tem
hit'ateshu
hit'atash'tenn
hit'ateshu

Future

et'atesh

Masc.

tit'atesh
yit'atesh

Fem.

tit'atesh
nit'atesh
tit'ateshu
yit'ateshu
tit'atesh'nah
yit'ateshu

Imperative

Masc.

hit'atesh
hit'ateshu

Fem.

hit'ateshi
hit'ateshu