לְהִתְעַיֵּיף (lehit'ayeyf) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְעַיֵּף לְהִתְעַיֵּיף - מִתְעַיֵּיף [ lehit'ayeyf - mit'ayeyf ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַיֵּיף מִתְעַיֵּף
mit'ayeyf
אנחנו/אתם/הן מִתְעַיְּיפִים מִתְעַיְּפִים
mit'ayeyfim

Fem.

אני/את/היא מִתְעַיֶּיפֶת מִתְעַיֶּפֶת
mit'ayeyfett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַיְּיפוֹת מִתְעַיְּפוֹת
mit'ayeyfott

Past

אני הִתְעַיַּיפְתִּי הִתְעַיַּפְתִּי
hit'ayayf'ti

Masc.

אתה הִתְעַיַּיפְתָּ הִתְעַיַּפְתָּ
hit'ayayf'ta
הוא הִתְעַיֵּיף הִתְעַיֵּף
hit'ayeyf

Fem.

את הִתְעַיַּיפְתְּ הִתְעַיַּפְתְּ
hit'ayayf'te
היא הִתְעַיְּיפָה הִתְעַיְּפָה
hit'ayeyfah
אנחנו הִתְעַיַּיפְנוּ הִתְעַיַּפְנוּ
hit'ayayf'nu
אתם הִתְעַיַּיפְתֶּם הִתְעַיַּפְתֶּם
hit'ayayf'tem
הם הִתְעַיְּיפוּ הִתְעַיְּפוּ
hit'ayeyfu
אתן הִתְעַיַּיפְתֶּן הִתְעַיַּפְתֶּן
hit'ayayf'tenn
הן הִתְעַיְּיפוּ הִתְעַיְּפוּ
hit'ayeyfu

Future

אני אֶתְעַיֵּיף אֶתְעַיֵּף
et'ayeyf

Masc.

אתה תִּתְעַיֵּיף תִּתְעַיֵּף
tit'ayeyf
הוא יִתְעַיֵּיף יִתְעַיֵּף
yit'ayeyf

Fem.

את תִּתְעַיְּיפִי תִּתְעַיְּפִי
tit'ayeyfi
היא תִּתְעַיֵּיף תִּתְעַיֵּף
tit'ayeyf
אנחנו נִתְעַיֵּיף נִתְעַיֵּף
nit'ayeyf
אתם תִּתְעַיְּיפוּ תִּתְעַיְּפוּ
tit'ayeyfu
הם יִתְעַיְּיפוּ יִתְעַיְּפוּ
yit'ayeyfu
אתן תִּתְעַיְּיפוּ תִּתְעַיְּפוּ
tit'ayeyfu
הן תִּתְעַיֵּיפְנָה יִתְעַיְּפוּ
tit'ayeyf'nah

Imperative

Masc.

אתה הִתְעַיֵּיף הִתְעַיֵּף
hit'ayeyf
אתם הִתְעַיְּיפוּ הִתְעַיְּפוּ
hit'ayeyfu

Fem.

את הִתְעַיְּיפִי הִתְעַיְּפִי
hit'ayeyfi
אתן הִתְעַיֵּיפְנָה הִתְעַיֵּפְנָה
hit'ayeyf'nah