לְהִתְעַכֵּב (lehit'akev) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַכֵּב
mit'akev
אנחנו/אתם/הן מִתְעַכְּבִים
mit'akevim

Fem.

אני/את/היא מִתְעַכֶּבֶת
mit'akevett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַכְּבוֹת
mit'akevott

Past

hit'akav'ti

Masc.

hit'akav'ta
hit'akev

Fem.

hit'akav'te
hit'akevah
hit'akav'nu
hit'akav'tem
hit'akevu
hit'akav'tenn
hit'akevu

Future

et'akev

Masc.

tit'akev
yit'akev

Fem.

tit'akev
nit'akev
tit'akevu
yit'akevu
tit'akevu
yit'akevu

Imperative

Masc.

hit'akev
hit'akevu

Fem.

hit'akevi
hit'akevu