לְהִתְעַלֵּל (lehit'alel) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַלֵּל
mit'alel
אנחנו/אתם/הן מִתְעַלְּלִים
mit'alelim

Fem.

אני/את/היא מִתְעַלֶּלֶת
mit'alelett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַלְּלוֹת
mit'alelott

Past

hit'alal'ti

Masc.

hit'alal'ta
hit'alel

Fem.

hit'alal'te
hit'alelah
hit'alal'nu
hit'alal'tem
hit'alelu
hit'alal'tenn
hit'alelu

Future

et'alel

Masc.

tit'alel
yit'alel

Fem.

tit'alel
nit'alel
tit'alelu
yit'alelu
tit'alelu
yit'alelu

Imperative

Masc.

hit'alel
hit'alelu

Fem.

hit'aleli
hit'alelu