לְהִתְעַלֵּם (lehit'alem) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַלֵּם
mit'alem
אנחנו/אתם/הן מִתְעַלְּמִים
mit'alemim

Fem.

אני/את/היא מִתְעַלֶּמֶת
mit'alemett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַלְּמוֹת
mit'alemott

Past

hit'alam'ti

Masc.

hit'alam'ta
hit'alem

Fem.

hit'alam'te
hit'alemah
hit'alam'nu
hit'alam'tem
hit'alemu
hit'alam'tenn
hit'alemu

Future

et'alem

Masc.

tit'alem
yit'alem

Fem.

tit'alem
nit'alem
tit'alemu
yit'alemu
tit'alemu
tit'alem'nah

Imperative

Masc.

hit'alem
hit'alemu

Fem.

hit'alemi
hit'alemu