לְהִתְעַלֵּס (lehit'ales) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַלֵּס
mit'ales
אנחנו/אתם/הן מִתְעַלְּסִים
mit'alessim

Fem.

אני/את/היא מִתְעַלֶּסֶת
mit'alessett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַלְּסוֹת
mit'alessott

Past

hit'alas'ti

Masc.

hit'alas'ta
hit'ales

Fem.

hit'alas'te
hit'alessah
hit'alas'nu
hit'alas'tem
hit'alessu
hit'alas'tenn
hit'alessu

Future

et'ales

Masc.

tit'ales
yit'ales

Fem.

tit'alessi
tit'ales
nit'ales
tit'alessu
yit'alessu
tit'ales'nah
tit'ales'nah

Imperative

Masc.

hit'ales
hit'alessu

Fem.

hit'alessi
hit'alessu