לְהִתְעַלֵּף (lehit'alef) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַלֵּף
mit'alef
אנחנו/אתם/הן מִתְעַלְּפִים
mit'alefim

Fem.

אני/את/היא מִתְעַלֶּפֶת
mit'alefett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַלְּפוֹת
mit'alefott

Past

hit'alaf'ti

Masc.

hit'alaf'ta
hit'alef

Fem.

hit'alaf'te
hit'alefah
hit'alaf'nu
hit'alaf'tem
hit'alefu
hit'alaf'tenn
hit'alefu

Future

et'alef

Masc.

tit'alef
yit'alef

Fem.

tit'alef
nit'alef
tit'alefu
yit'alefu
tit'alefu
yit'alefu

Imperative

Masc.

hit'alef
hit'alefu

Fem.

hit'alefi
hit'alefu