לְהִתְעַלֵּק (lehit'aleq) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַלֵּק
mit'aleq
אנחנו/אתם/הן מִתְעַלְּקִים
mit'aleqim

Fem.

אני/את/היא מִתְעַלֶּקֶת
mit'aleqett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַלְּקוֹת
mit'aleqott

Past

hit'alaq'ti

Masc.

hit'alaq'ta
hit'aleq

Fem.

hit'alaq'te
hit'aleqah
hit'alaq'nu
hit'alaq'tem
hit'alequ
hit'alaq'tenn
hit'alequ

Future

et'aleq

Masc.

tit'aleq
yit'aleq

Fem.

tit'aleq
nit'aleq
tit'alequ
yit'alequ
tit'aleq'nah
yit'alequ

Imperative

Masc.

hit'aleq
hit'alequ

Fem.

hit'aleqi
hit'alequ