לְהִתְעַמֵּל (lehit'amel) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַמֵּל
mit'amel
אנחנו/אתם/הן מִתְעַמְּלִים
mit'amelim

Fem.

אני/את/היא מִתְעַמֶּלֶת
mit'amelett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַמְּלוֹת
mit'amelott

Past

hit'amal'ti

Masc.

hit'amal'ta
hit'amel

Fem.

hit'amal'te
hit'amelah
hit'amal'nu
hit'amal'tem
hit'amelu
hit'amal'tenn
hit'amelu

Future

et'amel

Masc.

tit'amel
yit'amel

Fem.

tit'amel
nit'amel
tit'amelu
yit'amelu
tit'amelu
yit'amelu

Imperative

Masc.

hit'amel
hit'amelu

Fem.

hit'ameli
hit'amelu