לְהִתְעַמֵּק (lehit'ameq) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַמֵּק
mit'ameq
אנחנו/אתם/הן מִתְעַמְּקִים
mit'ameqim

Fem.

אני/את/היא מִתְעַמֶּקֶת
mit'ameqett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַמְּקוֹת
mit'ameqott

Past

hit'amaq'ti

Masc.

hit'amaq'ta
hit'ameq

Fem.

hit'amaq'te
hit'ameqah
hit'amaq'nu
hit'amaq'tem
hit'amequ
hit'amaq'tenn
hit'amequ

Future

et'ameq

Masc.

tit'ameq
yit'ameq

Fem.

tit'ameq
nit'ameq
tit'amequ
yit'amequ
tit'ameq'nah
yit'amequ

Imperative

Masc.

hit'ameq
hit'amequ

Fem.

hit'ameqi
hit'amequ