לְהִתְעַנֵּג (lehit'aneg) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַנֵּג
mit'aneg
אנחנו/אתם/הן מִתְעַנְּגִים
mit'anegim

Fem.

אני/את/היא מִתְעַנֶּגֶת
mit'anegett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַנְּגוֹת
mit'anegott

Past

hit'anag'ti

Masc.

hit'anag'ta
hit'aneg

Fem.

hit'anag'te
hit'anegah
hit'anag'nu
hit'anag'tem
hit'anegu
hit'anag'tenn
hit'anegu

Future

et'aneg

Masc.

tit'aneg
yit'aneg

Fem.

tit'aneg
nit'aneg
tit'anegu
yit'anegu
tit'aneg'nah
yit'anegu

Imperative

Masc.

hit'aneg
hit'anegu

Fem.

hit'anegi
hit'aneg'nah