לְהִתְעַנֵּוו (lehit'anevv) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְעַנֵּו לְהִתְעַנֵּוו - מִתְעַנֵּוו [ lehit'anevv - mit'anevv ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַנֵּוו מִתְעַנֵּו
mit'anevv
אנחנו/אתם/הן מִתְעַנְּוִוים מִתְעַנְּוִים
mit'anevivym

Fem.

אני/את/היא מִתְעַנֶּוֶות מִתְעַנֶּוֶת
mit'anevevtt
אנחנו/אתן/הן מִתְעַנְּווֹת
mit'anevott

Past

אני הִתְעַנַּוְותִּי הִתְעַנַּוְתִּי
hit'anav'vti

Masc.

אתה הִתְעַנַּוְותָּ הִתְעַנַּוְתָּ
hit'anav'vta
הוא הִתְעַנֵּוו הִתְעַנֵּו
hit'anevv

Fem.

את הִתְעַנַּוְותְּ הִתְעַנַּוְתְּ
hit'anav'vte
היא הִתְעַנְּוָוה הִתְעַנְּוָה
hit'anevavh
אנחנו הִתְעַנַּוְונוּ הִתְעַנַּוְנוּ
hit'anav'vnu
אתם הִתְעַנַּוְותֶּם הִתְעַנַּוְתֶּם
hit'anav'vtem
hit'anevu
אתן הִתְעַנַּוְותֶּן הִתְעַנַּוְתֶּן
hit'anav'vtenn
hit'anevu

Future

אני אֶתְעַנֵּוו אֶתְעַנֵּו
et'anevv

Masc.

אתה תִּתְעַנֵּוו תִּתְעַנֵּו
tit'anevv
הוא יִתְעַנֵּוו יִתְעַנֵּו
yit'anevv

Fem.

את תִּתְעַנְּוִוי תִּתְעַנְּוִי
tit'anevivy
היא תִּתְעַנֵּוו תִּתְעַנֵּו
tit'anevv
אנחנו נִתְעַנֵּוו נִתְעַנֵּו
nit'anevv
tit'anevu
yit'anevu
אתן תִּתְעַנֵּוְונָה תִּתְעַנֵּוְנָה
tit'anev'vnah
הן תִּתְעַנֵּוְונָה תִּתְעַנֵּוְנָה
tit'anev'vnah

Imperative

Masc.

אתה הִתְעַנֵּוו הִתְעַנֵּו
hit'anevv
hit'anevu

Fem.

את הִתְעַנְּוִוי הִתְעַנְּוִי
hit'anevivy
אתן הִתְעַנֵּוְונָה הִתְעַנֵּוְנָה
hit'anev'vnah