לְהִתְעַצֵּם (lehit'atsem) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְעַצֵּם - מִתְעַצֵּם [ lehit'atsem - mit'atsem ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַצֵּם
mit'atsem
אנחנו/אתם/הן מִתְעַצְּמִים
mit'atsemim

Fem.

אני/את/היא מִתְעַצֶּמֶת
mit'atsemett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַצְּמוֹת
mit'atsemott

Past

hit'atsam'ti

Masc.

hit'atsam'ta
hit'atsem

Fem.

hit'atsam'te
hit'atsemah
hit'atsam'nu
hit'atsam'tem
hit'atsemu
hit'atsam'tenn
hit'atsemu

Future

et'atsem

Masc.

tit'atsem
yit'atsem

Fem.

tit'atsemi
tit'atsem
nit'atsem
tit'atsemu
yit'atsemu
tit'atsemu
yit'atsemu

Imperative

Masc.

hit'atsem
hit'atsemu

Fem.

hit'atsemi
hit'atsemu