לְהִתְעַקֵּשׁ (lehit'aqesh) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַקֵּשׁ
mit'aqesh
אנחנו/אתם/הן מִתְעַקְּשִׁים
mit'aqeshim

Fem.

אני/את/היא מִתְעַקֶּשֶׁת
mit'aqeshett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַקְּשׁוֹת
mit'aqeshott

Past

hit'aqash'ti

Masc.

hit'aqash'ta
hit'aqesh

Fem.

hit'aqash'te
hit'aqeshah
hit'aqash'nu
hit'aqash'tem
hit'aqeshu
hit'aqash'tenn
hit'aqeshu

Future

et'aqesh

Masc.

tit'aqesh
yit'aqesh

Fem.

tit'aqesh
nit'aqesh
tit'aqeshu
yit'aqeshu
tit'aqeshu
yit'aqeshu

Imperative

Masc.

hit'aqesh
hit'aqeshu

Fem.

hit'aqeshi
hit'aqeshu