מִתְעַרְעֵר - לְהִתְעַרְעֵר [ lehit''ar'er - mit''ar'er ]

Verb form Person Singular Plural
Masculine Feminine Masculine Feminine
Past
Past 1st
hit''ar'ar'ti
sg. masc. fem.
hit''ar'ar'nu
pl. masc. fem.
2nd
hit''ar'ar'ta
sg. masc.
hit''ar'ar'te
sg. fem.
hit''ar'ar'tem
pl. masc.
hit''ar'ar'tenn
pl. fem.
3rd
hit''ar'er
sg. masc.
hit''ar'arah
sg. fem.
hit''ar'aru
pl. masc. fem.
Present
Present
mit''ar'er
sg. masc.
mit''ar'erett
sg. fem.
mit''ar'arim
pl. masc.
mit''ar'arott
pl. fem.
Future
Future 1st
et''ar'er
sg. masc. fem.
nit''ar'er
pl. masc. fem.
2nd
tit''ar'er
sg. masc.
tit''ar'ari
sg. fem.
tit''ar'aru
pl. masc.
tit''ar'aru
pl. fem.
3rd
yit''ar'er
sg. masc.
tit''ar'er
sg. fem.
yit''ar'aru
pl. masc.
yit''ar'aru
pl. fem.
Imperative
Imperative
hit''ar'er
sg. masc.
hit''ar'ari
sg. fem.
hit''ar'aru
pl. masc.
hit''ar'aru
pl. fem.
Infinitive
Infinitive