לְהִתְעַשֵּׁר (lehit'asher) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְעַשֵּׁר
mit'asher
אנחנו/אתם/הן מִתְעַשְּׁרִים
mit'asherim

Fem.

אני/את/היא מִתְעַשֶּׁרֶת
mit'asherett
אנחנו/אתן/הן מִתְעַשְּׁרוֹת
mit'asherott

Past

hit'ashar'ti

Masc.

hit'ashar'ta
hit'asher

Fem.

hit'ashar'te
hit'asherah
hit'ashar'nu
hit'ashar'tem
hit'asheru
hit'ashar'tenn
hit'asheru

Future

et'asher

Masc.

tit'asher
yit'asher

Fem.

tit'asher
nit'asher
tit'asheru
yit'asheru
tit'asher'nah
yit'asheru

Imperative

Masc.

hit'asher
hit'asheru

Fem.

hit'asheri
hit'asher'nah