לְהִתְפַּטֵּם (lehit'patem) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְפַּטֵּם - מִתְפַּטֵּם [ lehit'patem - mit'patem ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּטֵּם
mit'patem
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּטְּמִים
mit'patemim

Fem.

אני/את/היא מִתְפַּטֶּמֶת
mit'patemett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּטְּמוֹת
mit'patemott

Past

hit'patam'ti

Masc.

hit'patam'ta
hit'patem

Fem.

hit'patam'te
hit'patemah
hit'patam'nu
hit'patam'tem
hit'patemu
hit'patam'tenn
hit'patemu

Future

et'patem

Masc.

tit'patem
yit'patem

Fem.

tit'patem
nit'patem
tit'patemu
yit'patemu
tit'patem'nah

Imperative

Masc.

hit'patem
hit'patemu

Fem.

hit'patemi
hit'patem'nah