לְהִתְפַּטֵּר (lehit'pater) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּטֵּר
mit'pater
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּטְּרִים
mit'paterim

Fem.

אני/את/היא מִתְפַּטֶּרֶת
mit'paterett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּטְּרוֹת
mit'paterott

Past

hit'patar'ti

Masc.

hit'patar'ta
hit'pater

Fem.

hit'patar'te
hit'paterah
hit'patar'nu
hit'patar'tem
hit'pateru
hit'patar'tenn
hit'pateru

Future

et'pater

Masc.

tit'pater
yit'pater

Fem.

tit'pater
nit'pater
tit'pateru
yit'pateru
tit'pater'nah
yit'pateru

Imperative

Masc.

hit'pater
hit'pateru

Fem.

hit'pateri
hit'pateru