לְהִתְפַּיֵּיד (lehit'payeyd) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְפַּיֵּד לְהִתְפַּיֵּיד - מִתְפַּיֵּיד [ lehit'payeyd - mit'payeyd ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּיֵּיד מִתְפַּיֵּד
mit'payeyd
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּיְּידִים מִתְפַּיְּדִים
mit'payeydim

Fem.

אני/את/היא מִתְפַּיֶּידֶת מִתְפַּיֶּדֶת
mit'payeydett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּיְּידוֹת מִתְפַּיְּדוֹת
mit'payeydott

Past

אני הִתְפַּיַּידְתִּי הִתְפַּיַּדְתִּי
hit'payayd'ti

Masc.

אתה הִתְפַּיַּידְתָּ הִתְפַּיַּדְתָּ
hit'payayd'ta
הוא הִתְפַּיֵּיד הִתְפַּיֵּד
hit'payeyd

Fem.

את הִתְפַּיַּידְתְּ הִתְפַּיַּדְתְּ
hit'payayd'te
היא הִתְפַּיְּידָה הִתְפַּיְּדָה
hit'payeydah
אנחנו הִתְפַּיַּידְנוּ הִתְפַּיַּדְנוּ
hit'payayd'nu
אתם הִתְפַּיַּידְתֶּם הִתְפַּיַּדְתֶּם
hit'payayd'tem
הם הִתְפַּיְּידוּ הִתְפַּיְּדוּ
hit'payeydu
אתן הִתְפַּיַּידְתֶּן הִתְפַּיַּדְתֶּן
hit'payayd'tenn
הן הִתְפַּיְּידוּ הִתְפַּיְּדוּ
hit'payeydu

Future

אני אֶתְפַּיֵּיד אֶתְפַּיֵּד
et'payeyd

Masc.

אתה תִּתְפַּיֵּיד תִּתְפַּיֵּד
tit'payeyd
הוא יִתְפַּיֵּיד יִתְפַּיֵּד
yit'payeyd

Fem.

את תִּתְפַּיְּידִי תִּתְפַּיְּדִי
tit'payeydi
היא תִּתְפַּיֵּיד תִּתְפַּיֵּד
tit'payeyd
אנחנו נִתְפַּיֵּיד נִתְפַּיֵּד
nit'payeyd
אתם תִּתְפַּיְּידוּ תִּתְפַּיְּדוּ
tit'payeydu
הם יִתְפַּיְּידוּ יִתְפַּיְּדוּ
yit'payeydu
אתן תִּתְפַּיֵּידְנָה תִּתְפַּיְּדוּ
tit'payeyd'nah
הן תִּתְפַּיֵּידְנָה יִתְפַּיְּדוּ
tit'payeyd'nah

Imperative

Masc.

אתה הִתְפַּיֵּיד הִתְפַּיֵּד
hit'payeyd
אתם הִתְפַּיְּידוּ הִתְפַּיְּדוּ
hit'payeydu

Fem.

את הִתְפַּיְּידִי הִתְפַּיְּדִי
hit'payeydi
אתן הִתְפַּיֵּידְנָה הִתְפַּיְּדוּ
hit'payeyd'nah