לְהִתְפַּיֵּיס (lehit'payeys) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְפַּיֵּס לְהִתְפַּיֵּיס - מִתְפַּיֵּיס [ lehit'payeys - mit'payeys ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּיֵּיס מִתְפַּיֵּס
mit'payeys
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּיְּיסִים מִתְפַּיְּסִים
mit'payeyssim

Fem.

אני/את/היא מִתְפַּיֶּיסֶת מִתְפַּיֶּסֶת
mit'payeyssett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּיְּיסוֹת מִתְפַּיְּסוֹת
mit'payeyssott

Past

אני הִתְפַּיַּיסְתִּי הִתְפַּיַּסְתִּי
hit'payays'ti

Masc.

אתה הִתְפַּיַּיסְתָּ הִתְפַּיַּסְתָּ
hit'payays'ta
הוא הִתְפַּיֵּיס הִתְפַּיֵּס
hit'payeys

Fem.

את הִתְפַּיַּיסְתְּ הִתְפַּיַּסְתְּ
hit'payays'te
היא הִתְפַּיְּיסָה הִתְפַּיְּסָה
hit'payeyssah
אנחנו הִתְפַּיַּיסְנוּ הִתְפַּיַּסְנוּ
hit'payays'nu
אתם הִתְפַּיַּיסְתֶּם הִתְפַּיַּסְתֶּם
hit'payays'tem
הם הִתְפַּיְּיסוּ הִתְפַּיְּסוּ
hit'payeyssu
אתן הִתְפַּיַּיסְתֶּן הִתְפַּיַּסְתֶּן
hit'payays'tenn
הן הִתְפַּיְּיסוּ הִתְפַּיְּסוּ
hit'payeyssu

Future

אני אֶתְפַּיֵּיס אֶתְפַּיֵּס
et'payeys

Masc.

אתה תִּתְפַּיֵּיס תִּתְפַּיֵּס
tit'payeys
הוא יִתְפַּיֵּיס יִתְפַּיֵּס
yit'payeys

Fem.

את תִּתְפַּיְּיסִי תִּתְפַּיְּסִי
tit'payeyssi
היא תִּתְפַּיֵּיס תִּתְפַּיֵּס
tit'payeys
אנחנו נִתְפַּיֵּיס נִתְפַּיֵּס
nit'payeys
אתם תִּתְפַּיְּיסוּ תִּתְפַּיְּסוּ
tit'payeyssu
הם יִתְפַּיְּיסוּ יִתְפַּיְּסוּ
yit'payeyssu
אתן תִּתְפַּיְּיסוּ תִּתְפַּיְּסוּ
tit'payeyssu
הן יִתְפַּיְּיסוּ יִתְפַּיְּסוּ
yit'payeyssu

Imperative

Masc.

אתה הִתְפַּיֵּיס הִתְפַּיֵּס
hit'payeys
אתם הִתְפַּיְּיסוּ הִתְפַּיְּסוּ
hit'payeyssu

Fem.

את הִתְפַּיְּיסִי הִתְפַּיְּסִי
hit'payeyssi
אתן הִתְפַּיְּיסוּ הִתְפַּיְּסוּ
hit'payeyssu