לְהִתְפַּלֵּג (lehit'paleg) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְפַּלֵּג - מִתְפַּלֵּג [ lehit'paleg - mit'paleg ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּלֵּג
mit'paleg
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּלְּגִים
mit'palegim

Fem.

אני/את/היא מִתְפַּלֶּגֶת
mit'palegett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּלְּגוֹת
mit'palegott

Past

hit'palag'ti

Masc.

hit'palag'ta
hit'paleg

Fem.

hit'palag'te
hit'palegah
hit'palag'nu
hit'palag'tem
hit'palegu
hit'palag'tenn
hit'palegu

Future

et'paleg

Masc.

tit'paleg
yit'paleg

Fem.

tit'paleg
nit'paleg
tit'palegu
yit'palegu
tit'palegu

Imperative

Masc.

hit'paleg
hit'palegu

Fem.

hit'palegi
hit'paleg'nah