לְהִתְפַּלֵּל (lehit'palel) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּלֵּל
mit'palel
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּלְּלִים
mit'palelim

Fem.

אני/את/היא מִתְפַּלֶּלֶת
mit'palelett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּלְּלוֹת
mit'palelott

Past

hit'palal'ti

Masc.

hit'palal'ta
hit'palel

Fem.

hit'palal'te
hit'palelah
hit'palal'nu
hit'palal'tem
hit'palelu
hit'palal'tenn
hit'palelu

Future

et'palel

Masc.

tit'palel
yit'palel

Fem.

tit'palel
nit'palel
tit'palelu
yit'palelu
tit'palel'nah

Imperative

Masc.

hit'palel
hit'palelu

Fem.

hit'paleli
hit'palel'nah