לְהִתְפַּלֵּץ (lehit'palets) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְפַּלֵּץ - מִתְפַּלֵּץ [ lehit'palets - mit'palets ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּלֵּץ
mit'palets
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּלְּצִים
mit'paletsim

Fem.

אני/את/היא מִתְפַּלֶּצֶת
mit'paletsett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּלְּצוֹת
mit'paletsott

Past

hit'palats'ti

Masc.

hit'palats'ta
hit'palets

Fem.

hit'palats'te
hit'paletsah
hit'palats'nu
hit'palats'tem
hit'paletsu
hit'palats'tenn
hit'paletsu

Future

et'palets

Masc.

tit'palets
yit'palets

Fem.

tit'paletsi
tit'palets
nit'palets
tit'paletsu
yit'paletsu
tit'paletsu
yit'paletsu

Imperative

Masc.

hit'palets
hit'paletsu

Fem.

hit'paletsi
hit'paletsu