לְהִתְפַּלֵּשׁ (lehit'palesh) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְפַּלֵּשׁ
mit'palesh
אנחנו/אתם/הן מִתְפַּלְּשִׁים
mit'paleshim

Fem.

אני/את/היא מִתְפַּלֶּשֶׁת
mit'paleshett
אנחנו/אתן/הן מִתְפַּלְּשׁוֹת
mit'paleshott

Past

hit'palash'ti

Masc.

hit'palash'ta
hit'palesh

Fem.

hit'paleshah
hit'palash'nu
hit'palash'tem
hit'paleshu
hit'palash'tenn
hit'paleshu

Future

et'palesh

Masc.

tit'palesh
yit'palesh

Fem.

tit'palesh
nit'palesh

Imperative

Masc.

hit'palesh
hit'paleshu

Fem.

hit'paleshi
hit'palesh'nah